Tool Web Hunter 3 + TeV DoS

Bản này chắc xài good hơn 2
Web Hunter 3: Theo anh cutivnpt thì cái này chơi = sock
Trích:
Click here to download!
nguồn: hteam.us

TeV DoS: chưa ghét ai nên chưa có dịp test
Trích:
Click here to download!
Cách dùng : 2 video của minhdang và nhoxpro mọi người thích xem cái nào thì xem
http://www.youtube.com/watch?v=rFiVZa-Ndog
Tool này biết xài thì good lắm đấy

About securityforall

it, smile, share for people,...

Posted on April 19, 2012, in Tools Hack. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: