VPS dùng thử miễn phí 7 ngày (RAM 2 GB, HDD ~2 GB)

VPS dùng thử miễn phí 7 ngày (RAM 2 GB, HDD ~2 GB)

Link trang chủ và đăng kí: Desktone – Revolutionizing the desktop

Cách đăng kí: Vào trang chủ, click ngay nút lớn màu xanh: Try it now, Free!
Sau đó chọn nút Sign Up, rồi điền đầy đủ thông tin, fake thoải mái trừ email (để xác nhận, nhận pass…).
Yêu cầu: Không có yêu cầu gì, trừ việc biết mở email
Cấu hình: Không cần cài đặt gì, trừ việc lưu file RDP
Ưu điểm: Dễ đăng kí, miễn phí, không giới hạn (fake mail tới chết thì thôi )
Nhược điểm:

  • Quảng cáo dung lượng 25 GB, thực tế tính cả ổ cài Windows, túm lại còn được dùng khoảng 2 GB.
  • Không cho phép cài đặt phần mềm, dùng dạng Portable thì được.
  • Không thể mở port, tốc độ down/up nói chung thấp.

About securityforall

it, smile, share for people,...

Posted on April 20, 2012, in Host - Server. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: