Website giả lập lỗi bảo mật (offline trên Localhost)

DVWA – Damn Vulnerable Web Application là cái gì?

Nó chính là một trang web giả lập các lỗ hổng bảo mật. Bạn có thể tập khai thác các lỗ hổng đó từ đơn giản đến nâng cao (có 3 level).
Cái hay nhất là ta có thể xem code được và biết lỗi nằm ở đâu và sẽ không bị mắc lỗi tương tự nữa….

link :http://dvwa.co.uk

Hướng đẫn sử dụng:
+ Download code về và cài đặt trên localhost hay host của mình
+ chọn chế độ từ đễ hay kho và chọn kiểu muốn khai thác vd như inject SQL or XSS
+ có rất nhiều tut ở trên youtube… các bạn có thể tìm rất đơn giản

hàng leech bên Xgroup thấy hay share cho anh em đừng chém nhé.

About securityforall

it, smile, share for people,...

Posted on April 21, 2012, in Hack SQL Injection. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: