Scan cấu trúc website = MSDOS

Thông tin:

Coded bởi XC của hce.
Scan cấu trúc website hoặc forum… mặc dù còn một số lỗi như không hiển thị hết hoặc hiển thị sai 😀

Cách dùng :

Download về, bỏ vào một thư mục bất kỳ…
Chạy run, gõ :

Trích dẫn
cmd

để vào DOS.
Sau đó, gõ :

Trích dẫn
D:

Nếu bỏ vào C:\ thì đánh là C:

… cd file run

Trích dẫn
cd scan

rồi chạy lệnh scan

Trích dẫn
scan tên_web

Download: http://www.mediafire.com/download.php?771v8obvzy0f1b5

About securityforall

it, smile, share for people,...

Posted on April 23, 2012, in Tools Hack. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: