Đồ án, Tài liệu Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống.

Link download: http://www.mediafire.com/?vlqhu1rkfj353eg

Đồ án phân tích thiết kế hệ thống gồm 75 đồ án mình sưu tầm được share cho mọi người cùng tham khảo.

Link download: http://www.mediafire.com/?9eaqv29c6p931w8

—————————————————————————————————-

Sau đây là 1 số đồ án rời mình lụm lặt được trên 1 số blog, forum.

PTTKHT Quản Lý Thư Viện – Link download: http://www.mediafire.com/?il9sggyd38w9kho

PTTKHT Quản Lý Hoạt Động Ăn Uống Tại Nhà Hàng – Link download: http://www.mediafire.com/?7a8d9e751o3buz7

PTTKHT Quản Lý Khách Sạn – Link Download: http://www.mediafire.com/?vf5rezgk0jx64ty

PTTKHT Quản Lý Khách Sạn 2 – Link Download: http://www.mediafire.com/?rduq878ky9oldt7

PTTKHT Quản Lý Phòng Trong Khách Sạn – Link Download: http://www.mediafire.com/?hj9vadr39tqwhp9

PTTKHT Quản Lý Học Viên Trung Tâm Tin Học – Link Download: http://www.mediafire.com/?8bjsqsg9gikkub1

PTTKHT Quản Lý Tiền Gửi Thanh Toán – Link Download: http://www.mediafire.com/?6incbs48x455mxn

PTTKHT Quản Lý Trung Tâm Ngoại Ngữ – Link Download: http://www.mediafire.com/?dm2ji3lq3fdb40m

PTTKHT Quản Lý Học Sinh, Sinh Viên Cao Đẳng – Link Download: http://www.mediafire.com/?a4u2o7k3evd31v7

Ví dụ về Hệ Thống Thư Viện Điện Tử – Link Download: http://www.mediafire.com/?iqybsyc3h8zi9o4

Bài báo cáo về Quản Lý Trung Tâm Tin Học, Ngoại Ngữ – Link Download: http://www.mediafire.com/view/?uqz53c6c4276t5v

About securityforall

it, smile, share for people,...

Posted on May 8, 2012, in Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: