Tổng quan về Servlet – Servlet in Java Web Application

1. Giới thiệu chung về Servlet

Ngoài JSP là công nghệ tạo trang web động bằng java chúng ta còn có Servlet. Nhưng khi viết bằng JSP thì code java và các tag html trộn lẫn với nhau, vì vậy khi chương trình mở rộng thì chúng ta rất khó quản lý các đoạn code này, hơn nữa code jsp để bị người khác đọc vì nó nhúm chung với html -> kém bão mật.
Ngược lại khi viết bằng Servlet thì khác, mọi vấn đề trên sẽ được giải quyết một cách đễ dàng. Vậy Servlet là gì ?
Mình xin thưa là : nó đơn giản chỉ là một lớp java (*.java) chúng ta phải biên dịch thành file class sau đó sẽ chạy bằng file class này, vì thế code sẽ được bão mật hơn so với cách trên.
Để viết một Servlett chúng ta đơn giản chỉ cần kế thừa từ một trong hai lớp sau

About securityforall

it, smile, share for people,...

Posted on June 29, 2012, in JAVA 2. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: