Tool dò table với lỗi JET DATABASE

TOOL dò TABLE của lỗi JET of SQL INJECTION.
(Lỗi JET mà ngồi mò table thì hơi bị cực,nên xài soft cho lẹ,hj`hj`).
Nếu pro nào có rồi thì thôi,em chỉ hỗ trợ Newbie (như em) thôi.

**HƯỚNG DẨN :
– Đơn giản vô cùng,giải nén và chạy file “JetSQL.exe” để Dò
– Sát bên có file “tablename.txt” để chứa tên các table mà nó sẽ dò (bạn có thể sưu tầm thêm tables bỏ vào đó).

DOWNLOAD: download-button-large

About securityforall

it, smile, share for people,...

Posted on August 2, 2012, in Tools Hack. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: