[Hướng dẫn] Cài đặt control panel cho vps linux – sakura

Đầu tiên các bạn phải login Console của VPS đã.
Đối với VPs của sakura thì các bạn vào:
Vào đây: https://secure.sakura.ad.jp/vpscontrol/
ID: điền IP của bạn
Pass: pass của bạn.
–> Vào xem info VPS thoai.

Tiếp theo click vào

Với các bạn dùng VPS của các dịch vụ khác thì cứ vào link quản lý của riêng mình nhé.
hoặc dùng soft Putty để vào console của mình: http://the.earth.li/%7Esgtatham/putty/0.60/x86/putty.exe
Sau đó hiện lên 1 bảng console các bạn điền:
ID: root
pass: passcuaban
==

Ở bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cài control panel Kloxo

Kloxo là một chương trình Control Panel thuộc dạng Open Source, Kloxo miễn phí sử dụng cho 40 tên miền bạn sử dụng, sau đó bạn sẽ bị tính phí. Do vậy, nếu bạn chỉ chạy cho một vài tên miền trên VPS thì Kloxo là sự lựa chọn tiết kiệm nhất. Với nhiều tên miền hơn bạn hãy sử dụng DirectAdmin.

Khi vào console các bạn gõ các lệnh

Code:
# su - root
# setenforce 0 
# wget http://download.lxlabs.com/download/kloxo/production/kloxo-install-master.sh
# sh ./kloxo-install-master.sh

Kloxo sẽ tự động download và cài đặt cho bạn những phần mềm sau:

1. Web server:

* apache
* pure-ftp
* awstats

2. Mail server:

* qmail-toaster
* courier (imap pop)
* webmail
* httpd (for webmail)

3. Nameserver:
* bind
* bind-chroot
4. Database Server:
* mysql-server

Trong quá trình cài đặt nó hỏi gì thì các bạn cứ điền: y rồi nhấn enter
Đồng ý hết nhé. Chờ và đợi thôi ..
Bao giờ nó hiện tới thông báo:

You can connect to the server at https://<ip-address&gt;:7777 or http://<ip-address&gt;:7778
Please note that first is secure ssl connection, while the second is normal one.
The login and password are ‘admin’ ‘admin’. After Logging in, you will have to change your password to something more secure
We hope you will find managing your hosting with Kloxo refreshingly pleasurable, and also we wish you all the success on your hosting venture
Thanks for choosing Kloxo to manage your hosting, and allowing us to be of service

Ok thành công rồi.
Các bạn có thể login với đường dẫn: https://<ip-address&gt;:7777 or http://<ip-address&gt;:7778
trong đó IP: ip của bạn
ID: admin
pass: admin
Sau khi login nó sẽ đòi các bạn change pass admin, nhớ change ngay nhé.

Demo sau khi cài xong:

Tiếp theo sử dụng thì dễ thoai …
Chúc các bạn may mắn.

About securityforall

it, smile, share for people,...

Posted on September 8, 2012, in Host - Server. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: