Hướng dẫn remote VPS, tạo file RDP

Hôm nay lại hướng dẫn các bạn remote VPS và tạo file RDP nhé.
Khi nhận được IP hoặc 1 chuỗi IP (amazon hay là 1 chuỗi) thì các bạn thực hiện như sau.
Nhấn Start -> Run -> gõ mstsc

Sau khi nhấn OK thì chờ 1 tý sẽ vào được VPS thôi
Đây là file RDP mà chúng ta save bước Save As…

About securityforall

it, smile, share for people,...

Posted on September 8, 2012, in Host - Server. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: